Facebook

Studium

Oferujemy wykłady i warsztaty w formie przyjaznych spotkań w małym gronie fascynatów. Program nauczania stworzyliśmy tak by prowadził przez różne poziomy zaawansowania. Naszym celem jest pomoc w przygotowaniu pierwszej indywidualnej wystawy. Spotkania z podstawową wiedzą techniczną, prowadzą słuchaczy od pomysłu na realizację, przez postprodukcję do wielu innych poziomów wtajemniczenia. Praca końcowa I roku studium pozwala zaprezentować w galerii swój wysublimowany cykl fotografii.

Pierwszy rok

 • rok studencki trwa od października do czerwca
 • pierwszy zjazd odbędzie się 19-20 października
 • zajęcia odbywają się maks. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • pierwszy rok kończy sesja zaliczeniowa z każdej pracowni fotografii – w postaci oceny końcowej prac
 • w trakcie roku studium zaplanowanych jest 200 godzin lekcyjnych zajęć rozłożonych na:
  •  minimum 12 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
  •  osobny zjazd egzaminacyjny
  •  32 godziny lekcyjne dodatkowej, obowiązkowej pracy własnej studentów
 • system pracy szkoły oparty jest na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Drugi rok

 • pierwszy zjazd odbędzie się w październiku
 • rok studencki trwa od października 2019 do września 2020
 • zajęcia odbywają się max. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • drugi semestr kończy sesja zaliczeniowa z każdej pracowni fotografii – w postaci oceny końcowej prac
 • 3 zjazdy w formie plenerów wyjazdowych
 • w trakcie studium zaplanowanych jest:
  • 186,5 godzin lekcyjnych
  • 10 zjazdów po ok. 15 godzin lekcyjnych
  • 3 zjazdy odbywają się w formie plenerów
  • obrona i wystawa dyplomu w październiku 2020
 • system pracy oparty na programie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkoły Fotografii

Dodatkowo

 • u nas uzyskasz zawód:

Plastyk, specjalność – Fotografia i film, specjalizacja – Fotografia artystyczna (dotyczy dwóch lat nauki)

 • wystawa zdjęć na zakończenie pierwszego roku
 • własne wydawnictwo fotograficzne na zakończenie drugiego roku – to jednocześnie praca dyplomowa
 • studio fotograficzne dla słuchaczy w cenie szkoły
 • opcjonalnie dodatkowe plenery – w pobliskie góry lub w celu odwiedzenia wystaw fotograficznych w Berlinie
 • profesjonalna kadra – wykładowcy to absolwenci najlepszych szkół fotograficznych – Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu czy słynnej czeskiej Opavy