Facebook

Pracownie

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia w naszej szkole są praktykami fotografii. Spotykacie się z nauczycielami z dużym doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy małą szkołą, ale każdy z nauczycieli posiada swój dorobek artystyczny i chętnie dzieli się swoją wiedzą na podstawie własnych doświadczeń. Uczestnictwo we wszystkich pracowniach daje sumę umiejętności i wiedzy niezbędnej do bycia świadomym twórcą fotografii.

1 rok

PRACOWNIA TWÓRCZEJ FOTOGRAFII (60H)

Zajmujemy się budowaniem autorskich zestawów fotografii z przeznaczeniem wystawowym. Poddajemy analizie obrazy słuchaczy oraz zaglądamy do wspaniałych prac w obrębie sztuk wizualnych.

Prowadzący: mgr Paweł Syposz (doktorant UAP)

PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU I DOKUMENTU (20h)

Słuchacze przejdą na wstępie przez niezbędne podstawy warsztatu, by docelowo zająć się wyborem lub kreacją tematu, budowaniem narracji, estetyką obrazu…Celem jest wykonanie projektu fotograficznego mieszczącego się w obszarze szeroko rozumianej „fotografii rzeczywistości”.

Prowadzący: mgr Mariusz Forecki (doktorant Instytutu Fotografii w Opavie)

PODSTAWY FOTOGRAFII CYFROWEJ (8h)

Zapoznamy się z manualnymi trybami aparatu, rodzajami obiektywów i ich zastosowaniem, różnicami pomiędzy matrycami cyfrowymi. Poruszymy wszystkie zagadnienia techniczne potrzebne do prawidłowej rejestracji obrazu oraz wstęp do pracy w studio fotograficznym, rodzaje oświetlenia. Pojawią się również podstawy kompozycji.

Prowadzący: Bartosz Wrotniak, mgr Jakub Kowalski

PRACOWNIA PORTRETU (45H)

Zaprezentujemy fotografię portretową jako temat twórczy, wymagający uwagi i finezji estetycznej, jak również pierwszorzędnego warsztatu. Zapewnimy praktyczne przećwiczenie wspomnianych aspektów. Efektem nauczania mają być świadomie wykonane prace z zakresu portretu psychologicznego.

Prowadzący: Zbigniew Kordys

HISTORIA FOTOGRAFII (6h)

Poznajemy różnorodne postawy artystyczne i interpretacyjne sztuk wizualnych, dawnych i współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Problematyka ta wzbogacona jest o kontekst filozoficzny i kulturowy, towarzyszący kreacji artystycznej w różnych epokach. Celem przedmiotu jest również nabycie umiejętności werbalizacji sądów i odczuć wobec postaw artystycznych.

Prowadzący: mgr Jakub Kowalski

PSYCHOLOGIA OBRAZU (12h)

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu filozofii sztuki oraz psychologii poznawczej związane z rozumieniem i interpretacją obrazu fotograficznego. W części praktycznej słuchacze wykonują fotografie na uzgodniony temat, a następnie są one wspólnie omawiane z wykorzystaniem nowo poznanych pojęć.

Prowadząca: dr Katarzyna Karczmarz

PRACOWNIA FOTOGRAFII UŻYTKOWEJ (30H)

W obrębie czterech zagadnień – fotografii produktu, portretu biznesowego, fashion oraz  architektury – realizujemy szereg ćwiczeń fotograficznych z użyciem światła błyskowego. Będą to fotografie o charakterze produktowym i reklamowych: szkło, porcelana, metal i inne. Podczas pracy z portretem będą towarzyszyć nam profesjonalni modele i modelki oraz wizażyści. Temat architektury poznamy w plenerze, już w okresie wiosenno-letnim.

Prowadzący: Bartosz Wrotniak

CIEMNIA CYFROWA (18h)

Zapoznajemy słuchacza z narzędziami i procesami związanymi z cyfrową postprodukcją obrazu fotograficznego w celu maksymalnie efektywnego ich użycia. Poruszone będą kwestie charakterystyki i funkcji monitora do zastosowań graficznych, działanie kolorymetru, kalibracja sprzętowa i programowa monitora, system zarządzania barwą, format RAW, Adobe Lightroom i Adobe Photoshop CS6.

Prowadzący: Zbigniew Kordys

PRAWO AUTORSKIE (3h)

Zajęcia mają na celu zapoznanie kursantów z podstawami ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów, pojawiających się przy twórczości fotograficznej.

Prowadzący: dr Szymon Makuch

2 rok

             Na II roku uruchamiamy nowatorski w skali kraju projekt współpracy poszczególnych pracowni w celu wypracowania przez każdego słuchacza własnego wydawnictwa. Wszelkie działania w ramach pracowni mają prowadzić nie tylko do nabywania umiejętności i realizacji tematów, lecz także do powstania skończonego zestawu zdjęć opublikowanych w formie profesjonalnie wydanej pozycji książkowej. Przyjęcie takiej formuły zapewni słuchaczom poczucie samorealizacji artystycznej przy jednoczesnym usytuowaniu zrealizowanego projektu na wyższym poziomie dokonań fotograficznych. Wsparciem w osiągnięciu spodziewanego efektu będzie przygotowanie słuchaczy z zagadnień Self Publishingu.

PRACOWNIA FOTOREPORTAŻU (16H)

Na drugim roku kontynuujemy pracę nad wielozdjęciową wypowiedzią, tworzymy nowe historie, rozwijamy fotograficzne projekty z pierwszego roku i rozbudowujemy narrację. Naszym celem jest stworzenie opowieści, którą da się zamknąć w fotograficznej książce. Poznajemy sposoby edycji takich książek, podglądamy, jak zrobili to inni. Efektem naszej pracy będzie obszerny zestaw zdjęć lub makieta publikacji.

Prowadzący: mgr Mariusz Forecki (doktorant Instytutu Fotografii w Opavie)

NOWY PEJZAŻ (22H)

Fotografowie kierują swoje obiektywy na otwartą przestrzeń od początku historii fotografii. Pierwsze fotografie były pejzażami z konieczności, techniczne ograniczenia uniemożliwiały fotografowanie w pomieszczeniach, rejestrowanie jakiejkolwiek materii ruchomej również nie było możliwe. Sposób w jaki fotografowie patrzyli na przestrzeń ewoluował w późniejszych latach, burzliwy początek XX wieku należał do piktorialistów, czyli fotografów z kompleksem malarza, którzy chętnie zamieniliby statywy na sztalugi, gdyby oczywiście potrafili malować. Chwilę później ta osobliwa postawa okazuje się ślepą uliczką i na początku lat 40. zaczynają się dziać prawdziwie ciekawe rzeczy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Członkowie grupy f/64 w swoim manifeście postulują uprawianie fotografii definiowanej przez medium, tak wiernie odwzorowującej rzeczywistość jak pozwalają na to narzędzia fotograficzne użyte w procesie. Spróbujmy zatem rozstawić statywy w tych samych miejscach co Adams i Weston, użyjmy narzędzi najrzetelniej jak tylko to możliwe.

Działania plenerowe oprzemy na nomen omen – również trzech nogach. Pierwszego wieczoru opowiemy wraz Pawłem Syposzem o pejzażu jego historii i o tym co dla nas w nim ważne. W sobotę zrobimy użytek z kamer i statywów, wieczorem zaś korzystając z dobrodziejstwa natychmiastowości technologii cyfrowej zamkniemy się w cyfrowej ciemni próbując doprowadzić proces kreacji do końca.

Prowadzący: mgr Zbyszek Kordys/Paweł Syposz

Fotoedycja (16H)

Fotoedycja to najpotężniejsze narzędzie w pracy twórczej. Podczas
zajęć przeanalizujemy sposoby opowiadania historii i prezentowania własnej pracy. Opowiemy sobie na co zwracać uwagę przy edytowaniu zdjęć do wysyłki na konkurs, przy budowaniu własnej strony czy portfolio. Omówimy także sposoby pracy przy edytowaniu książki fotograficznej oraz przygotowywaniu wystawy.

Prowadzący: Joanna Kinowska

pracownia dwóch portretów (16H)

• portret klasyczny
• portret kreacyjny

Czy jest możliwe połączenie portretu klasycznego i kreacyjnego i co to w ogóle oznacza? Czym jest portret klasyczny a czym kreacyjny? Na tych zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na te pytania za pomocą fotografii. Przejdziemy przez te najbardziej klasyczne formy aż po współczesność.

Zajęcia w całości oparte o pracę z modelem, z modelką i wizażem, zarówno ze światłem zastanym jak i studyjnym oraz wariantem mieszanym. Na każdych zajęciach będziemy także bardzo wnikliwie omawiać przykłady prac takich twórców jak Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton, Gregory Crewdson, Erwin Olaf, Robert Mapplethorpe, Alec Soth, Annie Leibovitz, David Bailey, Peter Lindbergh, Viviane Sassen, Terry Richardson, La Chapelle, Jean Loup Sieff, Anders Petersen, Zofia Rydet, Wojtek Wieteska,Martin Parr i Bruce Gilden, Robert Frank, Joel Meyerowitz, Diane Arbus, Nan Goldin, William Klein, Alex Webb, Elliot Erwitt i wielu wielu innych. Pracownia dwóch portretów to dalsze doskonalenie umiejętności pracy w studio ze światłem i kreacją.

Prowadzący: Bartosz Wrotniak

Pracownia twórczej fotografii (47H)

Zajmiemy się przede wszystkim tematem książki fotograficznej, tak ostatnio modnej we współczesnej fotografii, nie tylko polskiej, ale i światowej. Zgłębimy zagadnienie wydawnictwa, druku, typografii. Skupimy się na selekcji zdjęć, planowaniu tematu, realizacji projektu w formie książki. Największy nacisk położymy na aktualne pozycje polskie jak i zagraniczne: książki, albumy, ziny. Efektem końcowym będzie pojedyncza publikacja, w formie książki fotograficznej, zaprojektowanej i wydrukowanej. Najlepszym przykładem będzie tu działalność takich kolektywów jak http://www.sputnikphotos.com/ http://www.napoimages.com/ oraz wielu autorskich publikacji.

Prowadzą: mgr Paweł Syposz (doktorant UAP)

PRACOWNIA METODYCZNA (8H)

Zapraszani wykładowcy prezentują autorskie metody swojej pracy.
Wojtek Sienkiewicz: W swojej pracy fotograficznej skupia się na tworzeniu wszelkiego rodzaju typologii, których bazą są banalne – lub banalizowane – obiekty, kore